WAT IS ARDF ?

ARDF (Amateur Radio Direction Finding), ook bekend als radio-oriŽntatie of meer populair als "vossenjacht" is verwant aan oriŽntatiecross en wordt in BelgiŽ beoefend door radioamateurs en personen uit hun omgeving.

Deze activiteit is relatief onbekend bij ons, dit in tegenstelling tot de landen in het noorden en oosten van Europa evenals in China en Japan waarwekelijks een groot aantal deelnemers komen opdagen voor regionale wedstrijden.

Ja maar ...

Deze sportieve activiteit wordt te voet beoefend, binnen de grenzen van een terrein dat door de inrichter gekozen wordt. Men moet, zo snel mogelijk, een aantal BAKENS (radiozenders met laag vermogen) opsporen met behulp van een ontvanger met een richtingsgevoelige antenne. Elke deelnemer ontvangt voor de start een nauwkeurige kaart van het terrein (schaal 1/25000 of beter 1/15000, 1/10000) en een stempelkaart waarop het startnummer en startuur van de deelnemer staan. Op deze kaart moet hij, met de tang of stempel die bij elke zich zender bevindt, een merkteken aanbrengen als bewijs dat de zender gevonden is.

Buiten een ontvanger en een terreinkaart gebruiken deelnemers ook nog een kompas.

Om een eerlijk verloop van de wedstrijd te waarborgen is de wedstrijd individueel en starten er om de 5 minuten enkele (3 of 4) deelnemers. De startvolgorde wordt door loting bepaald.WEDSTRIJDEN
Men onderscheidt 2 disciplines bij ARDF wedstrijden

1. HF wedstrijden, op de 80 meter band (3.5 MHz)

2. VHF wedstrijden, op de 2 meter band (144 MHz)


WEDSTRIJD KLASSE A (volgens I A R U normen)

Op het terrein worden 5 bakenzenders (vossen) geplaatst. Deze zenden allen uit op dezelfde frequentie maar zijn tijdgestuurd, dit wil zeggen dat de bakenzender 1 gedurende de eerste minuut uitzendt (de letters MOE in morse) en daarna gedurende minuten wacht. Gedurende de tweede minuut hoort men zender 2 (met de letters MOI), daarna zender 3 (MOS), zender 4 (MOH) en tenslotte zender 5 (MO5), elk gedurende 1 minuut. Hierna herhaalt de hele cyclus zich gedurende de hele wedstrijd. Bij elke zender wordt een "post" geplaatst, deze gestaat uit een rood-wit prisma met daarboven de merktang waarmee men de stempelkaart moet markeren als bewijs dat men de zender gevonden heeft.
 

     
De foto links toont u een 144MHz bakenzender. De twee andere fotos een YL bij bakenzender nummer 4.

De aankomst kan zich op dezelfde plaats bevinden als de start, maar dit hoeft niet noodzakelijk zo te zijn. Bij de aankomst wordt een zesde bakenzender geplaatst die, op een andere frequentie dan de overige zenders, ononderbroken de letters MO uitzendt.

Als de deelnemer de aankomst bereikt overhandigt hij zijn stempelkaart aan de scheidsrechter die er het aankomstuur op noteert. De rangschikking wordt bepaald door het aantal gevonden bakenzenders en de looptijd. De maximale looptijd is 2 uur, wordt deze tijd overschreden eindigd men automatisch op de laatste plaats.

WEDSTRIJD KLASSE R

Gelijktijdig met een klasse A wedstrijd is er steeds een recreatieve wedstrijd (klasse R), op hezelfde terrein en onder dezelfde omstandigheden als de klasse A wedstrijd. Deze recreatieve ARDF is bedoeld voor debutanten en voor hen die minder belang hechten aan het sportieve aspect van ARDF.

Men mag, indien gewenst, in groep deelnemen. Er wordt geen rangschikking opgemaakt, de enige voorwaarde is het bereiken van de aankomst binnen de tijdslimiet van 2 uur.


DE RANGSCHIKKING

Voor de eerste 9 in de rangschikking hangt het puntenaantal af van de behaalde plaats, vanaf de tiende  plaats krijgen alle deelnemers hetzelfde aantal punten, behallve degenen die het tijdslimiet overschrijden.

De behaalde punten worden gedurende het volledige jaar opgeteld om zo de beste deelnemers te bepalen voor de "SUPER PRESTIGE" wedstrijd.

ARDF klasse A
 
 PLAATS 
  PUNTEN 
 1. 
30 
 2. 
25 
 3. 
22  
 4. 
20 
 5. 
18 
 6. 
16 
 7. 
14 
 8. 
12 
 9. 
10  
Andere 
 Vanaf de tiende plaats krijgt men 9 punten, behalve bij het overschrijden van het tijdslimiet, dan krijgt men slechts 5 punten. 
Recreatieve ARDF

Alle deelnemers krijgen 9 punten, behalve bij het overschrijden van het tijdslimiet, dan krijgt men slechts 5 punten. 

LEEFTIJDSKLASSEN

Bij grote en internationale wedstrijden worden de deelnemers onderverdeeld in volgende leeftijdsklassen :


HET WEDSTRIJDTERREIN

ARDF wedstrijden worden gehouden in de vrije natuur, meestal in bossen, domeinen, grote parken of militaire terreinen. De inrichter moet zorg dragen voor de veiligheid van de deelnemers en dient daarom terreinen met drukke wegen, grote waterlopen en bebouwde gebieden te mijden.


TECHNIEK   

Universal ARDF timer 


VERANWOORDELIJKEN VOOR ARDF IN BELGIE : 
UBA
UNIE VAN DE BELGISCHE AMATEURZENDERS  V.Z.W.
UNION BELGE DES AMATEURS-EMETTEURS  A.S.B.L.
UNION DER BELGISCHEN AMATEURFUNKER  V.O.E

De UBA is een nationale organisatie, met als voorzitter Gaston BERTELS (ON4WF), die meer dan 4000 leden telt. De UBA ontvangt steun van de Franstalige Gemeenschap (Service de l'Education Permanente). CQ-QSO is het maandelijks tijdschrift van de vereniging dat de Belgische radioamateurs informeert over alle activiteiten die hun aanbelangen.


ARDF MNS TEAM
Les "crac's" de Mons 
 
Ger UBA gewest MONS heeft een van de beste ARDF teams in BelgiŽ met :

Pagina ontworpen door :
                     Charles BOELPAEP, ONL7526, Route d'Ath, 300    B7020  Nimy (Mons)  Belgique
                       E-mail : Charles.Boelpaep@umh.ac.be    


Enkele ARDF emblemen uit Frankrijk, Ukraine, Zweden, Slovakije en Belgie.
 
 
 
 
 
 
 

Bedankt voor uw bezoek en tot ziens.