Flitspalen, de zin en de onzin ervan


Bron:  KB9705.PDF (www.politiezone-gaoz.be/pub/kb9705.pdf)

Uit het hogervermelde document wil ik U alvast volgende quotes niet
onthouden...

      Quote:
      Een van de doelstellingen bij het plaatsen van de onbemande camera's
was zeker het aantal verkeersongevallen en het aantal slachtoffers ervan
terug te dringen. Uit het hogergetoond schema blijkt duidelijk dat het
aantal verkeersongevallen en het aantal gekwetsten niet gedaald zijn.

      Quote:
      De verwachting dat het aantal overtredingen zou teruglopen en dat
het aantal verkeersongevallen en het aantal gekwetsten zou dalen, kan na
150 dagen niet ingelost worden.

      Quote:
      We kunnen dus enkel stellen dat de flitspalen nog steeds en meer dan
ooit nodig blijven als middel van het handhavingsbeleid in de hoop op
langere termijn de doelstellingen te kunnen verwezenlijken.


.. waar de conclusie in de laatste quote toch wel echt onbegrijpelijk is.

Waar men duidelijk aangeeft dat de flitspalen niet bijdragen tot een
veiliger verkeer, wil men toch doorgaan (of is het dan toch om de
inkomsten te doen).