Onbemande roodlichtcamera's

De onbemande roodlichtcamera's zijn gekoppeld aan de roodlichtinstallatie van het kruispunt en aan lussen die in het wegdek zijn verwerkt. Voertuigen die over deze lussen rijden worden via een magnetisch veld gedetecteerd en door berekening van de tijd nodig om twee lussen te overschrijden wordt de snelheid berekend (lusdetectie). Er worden telkens twee foto's getrokken per overtreding. Je voertuig kan dus gefotografeerd worden als:

Op basis van de foto's en digitaal opgeslagen informatie inzake datum - uur - snelheid - aantal seconden rood wordt een proces-verbaal opgesteld en binnen de acht dagen toegestuurd aan de overtreder.


Roodlichtcamera (fotografie zone GAOZ)