Onbemande snelheidsradar

De gebruikte snelheidsradar wordt ook mobiel ingezet op wisselende locaties in de zone waar blijkt dat er duidelijk te snel wordt gereden. Hierbij gebruikt de politie de radar om snelheidsmetingen te doen met rechtstreekse interceptie (politie doet je verderop onmiddellijk stoppen) of met foto's van de overtreding vanuit een anoniem voertuig.

In tegenstelling tot de onbemande roodlichtcamera's functioneren de snelheidsradars door middel van uitgestuurde radiogolven. Door berekening van het frequentieverschil bij terugkaatsing tegen een voertuig kan de snelheid berekend worden van een voorbijrijdend voertuig. Indien het voertuig sneller rijdt dan toegestaan wordt het gefotografeerd.

Hieronder enkele detailfoto's van een werkende Gatso Radar Camera:

Bemerk het hangslot dat het kantelen verhinderd.

In het midden is ook de plastiek radarbalk heel goed zichtbaar.

De groene plaat is de flits.

Als we even in detail kijken, dan zien we de camera zitten achter het glas.